Det här Sony Experia skinnet är gjort på uppdrag av KnowIT och Sony Experia.
Det heter "that fresh car smell".

Back to Top