Vågmästareplatsen, ICA/Göteborg Vektorformat för att tryckas till väggdisplay.
Vågmästareplatsen, ICA/Göteborg Vektorformat för att tryckas till väggdisplay.
ICA/Helsingborg Vektorformat för att tryckas till väggdisplay.
ICA/Helsingborg Vektorformat för att tryckas till väggdisplay.
ICA Illustration för internkoncept
ICA Illustration för internkoncept
Creative Market Produktskiss
Creative Market Produktskiss
Creative Market Produktskiss
Creative Market Produktskiss
Handstudie
Handstudie
Porträttstudie
Porträttstudie
Illustrationsexempel
Illustrationsexempel
Karaktär till Sofij.com
Karaktär till Sofij.com
Egen illustration.
Egen illustration.
ICA skiss för reklamidé
ICA skiss för reklamidé
Back to Top